Kontakt

Máte dotaz? Chcete s něčím poradit? Nebo mě jen tak potěšit? Nebojte se mi napsat!

Vaše jméno a váš e-mail budou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou a to po dobu naší vzájemné e-mailové komunikace.